LapCI ry on sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys. LapCI ry:n perusti joukko vanhempia vuonna 1999. Tarkoituksena on tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen. Lähtökohtana on, että vanhemmista ja lapsista itsestään lähtevässä toiminnassa on voimaa ja näkemystä.


LapCI ry:n tärkeimmät tavoitteetpeura

  • Voimauttaa SI-lapsia ja perheitä sekä luoda koko maan kattava verkosto SI-lasten perheiden välille.
  • Välittää asiallista ja kokemukseen perustuvaa tietoa lasten sisäkorvaistutteista ja elämästä implantoinnin jälkeen lapsen eri elämänvaiheissa.
  • Jakaa kokemuksia yhteisistä toiveista, odotuksista ja pettymyksistä.
  • Harjoittaa aktiivista edunvalvontaa mm. olemalla mukana kehittämässä SI-lasten päiväkoti- ja koulumuotoja.
  • Tukea sisäkorvaistutetta harkitsevia perheitä antamalla tietoa ja luomalla yhteyksiä sisäkorvaistutteen jo hankkineisiin perheisiin.

LapCI ry:n toimintamuotoja

CIsu-paja- toiminta on rahoitettu sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla. CIsu-paja tarjoaa tapahtumia ja kohtaamispaikkoja SI-lapsille sekä heidän perheilleen. CIsu-pajan avulla SI-lapset pääsevät myös harjaannuttamaan niitä taitoja, joissa he jäävät altavastaajan asemaan suhteessa normaalikuuloisiin ikätovereihinsa. CIsu-pajoja järjestetään eri puolilla Suomea.

Kuuloavain.fi tarjoaa kuulovammaisten lasten perheille tietoa ja vertaistukea. Ajankohtaisten artikkeleiden ja tapahtumakalenterin lisäksi sivusto toimii portaalina muiden alan toimijoiden tarjoamaan tietoon ja palveluihin. Kuuloavain on toteutettu yhteistyössä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto – KLVL ry:n kanssa.

Vinkkipuhe on kommunikaatiomenetelmä, joka tehostaa huuliolukua ja tukee puhe-, luku- ja kirjoitustaitoa. Sitä voidaan opettaa esimerkiksi huonokuuloisten lasten perheille. Engl. Cued Speech -menetelmää. Nykyisin vinkkipuheasioita hoitaa Vinkkipuheyhdistys ry.