Kuntoutusjärjestelmä

Apuvälineet ja huolto

Terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinehuoltoon kuuluu: apuvälineiden tarpeen määrittäminen, sovittaminen, luovuttaminen, käytön opettaminen ja huolto. Keskussairaaloiden kuulokeskuksissa annetut laitteet (sisäkorvaistutelaite, kuulokoje, korvakappale, sisäkorvaistutteen paristot, akkujen latauslaite, pienoisinduktiosilmukka, FM-laite mm) sekä niiden huolto ovat ilmaisia alle 18-vuotiaalle kuulovammaiselle lapselle.

Kelan vammaistuki

Kelalta on mahdollisuus saada alle 16-vuotiaan kuulovammaisen lapsen kotihoidon tukemiseksi vammaistukea (aikaisemmalta nimeltään hoitotuki). Sitä maksetaan lapselle, jonka sairauteen, vikaan tai vammaan liittyvästä hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu vähintään kuuden kuukauden ajan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta verrattuna vastaavanikäiseen terveeseen lapseen. Tuki on porrastettu kolmeen luokkaan. Alle kouluikäiset SI-lapset ovat pääsääntöisesti korotetun vammaistuen piirissä. Korotettu vammaistuki on edellytys mm. Kelan maksamalle puheterapialle.

Tarkempia tietoja löytyy suoraan Kelan nettisivuilta.

Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilö –tai perhekohtaista kuten viittomakielen/viitotun puheen opetusta kotona tai yleisimmin kurssimuotoista sopeutumisvalmennusta. Sisäkorvaistutetta käyttäville lapsille ja heidän perheenjäsenilleen olevia sova-kursseja järjestävät mm. Kuuloliitto ry ja keskussairaalat. Sopeutumisvalmennuskursseille osallistuminen edellyttää yleensä voimassaolevaa Kelan vammaistukea.
Kuurojen liiton kurssit löytyvät sivuilta http://www.kuurojenliitto.fi/. Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto järjestää myös vertaisperhekursseja. Lisätietoja niistä saat kohteesta http://www.klvl.fi/. Kuulo-Auris Oy/Kuuloliitto ry toteuttaa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja http://www.auris.fi/.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaaja toimii vanhempien tukena kuulovammaisen lapsen kasvatuksellisissa ja pedagogisissa asioissa ja on yhdyshenkilö kuulokeskuksen ja viranomaisten välillä. Hän osallistuu mm. päivähoito- ja kouluvalintoihin sekä teknisten apuvälineiden neuvontaan.

Tulkkipalvelu

Vaikeasti kuulovammaisella on oikeus saada vähintään 180 tuntia vuodessa tulkkipalveluja. Tulkkipalvelua voidaan myöntää mm. asioimista, opiskelua, työtä, tiedonsaantia, vapaa-ajan toimintoihin osallistumista varten esim. uimakoulu. Tulkinta voi tapahtua viittomakielellä tai muulla kommunikaatiota selventävällä menetelmällä.

Puheterapia

Puheterapeuttinen kuntoutus on SI-lapselle välttämätöntä, jotta sisäkorvaistutteesta saadaan riittävä hyöty. Se voi kestää vuosia riippuen kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista. Puheterapiaa on mahdollista saada Kelan tukemana (edellyttää korotettua vammaistukipäätöstä) tai keskussairaalan kustantamana.

Kommunikointimenetelmien kotiopetus

Sisäkorvaistutetta käyttävä lapsi ja hänen perheensä voivat saada tarvittaessa kotiopetusta yleisimmin käytetyissä kommunikaatiomenetelmissä.