Tervetuloa mukaan CIsu-musaan!

CIsu-musa – puhemuskareita kuulon ja kielen tueksi

CIsumusa-hanke on pienten kuulovammaisten lasten puhemuskaritoiminnan sekä etämuskaritoiminnan kokeiluun ja kehittämiseen Suomessa. Hankkeen tavoitteena on saada musiikki osaksi kuulovammaisten lasten perheiden arkea varhaislapsuudesta asti ja musiikin kielenkehitystä tukevien hyötyjen ulottaminen kuulovammaisten lasten perheisiin. Kohderyhmänä ovat huonokuuloiset pienet, alle kouluikäiset (0-6v) ja heidän vanhempansa/huoltajansa.

Hankkeesta lisää tietoa myöhemmin.

CIsu-musalla on toimisto Valkeassa talossa Helsingissä.