Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.7.1999
Päivitetty 16.6.2015

1. Rekisterinpitäjä
LapCI ry (yhdistysrek. nro 176.915)
Ilkantie 4
00400 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Rekisteriasioista vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja.

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Yhdistyksen jäsenyyksien hallinta (yhdistyslain 11 § tarkoittama jäsenluettelo).

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenen täydellinen nimi ja osoitetiedot, ml. sähköposti. Tiedot SI-lapsen nimestä, syntymäajasta, paikasta ja ajasta, jolloin sisäkorvaistute laitettiin lapselle sekä SI:n merkistä ja tyypistä. Lisäksi rekisterissä säilytetään tiedot jäsenyyden tyypistä, jäsenmaksujen maksupäivät. LapCI ry:n jäsenten tiedot (yhteystiedot ja lapsen nimi sekä implantointivuosi) ovat muiden yhdistyksen jäsenten saatavilla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot kerätään henkilöltä itseltään tämän liittyessä yhdistyksen jäseneksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenrekisterin tietoja muuta kuin kohdassa 5 mainitulla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki rekisteriä varten kerätty ja siitä tulostettu aineisto säilytetään niin, että vain yhdistyksen hallituksella on siihen pääsy. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla. Tietokoneella säilytettävä rekisterin sisältö, sen osa ja rekisteristä tulostettu aineisto säilytetään siten, että tietoihin pääsy on vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä.